IHAN Etiikka -tutkimushanke

IHAN Etiikka on osa Sitran IHAN®-hanketta, jonka tarkoituksena on luoda valtioiden rajat ylittäviä reiluja pelisääntöjä datan hyödyntämiseen. Hankkeessa on muodostetaan kuvaus kansalaisten arvopohjasta suhteessa datatalouteen Sitran teettämän kansalaiskyselyn ja muun hankkeessa kerättävän aiheiston perusteella. Kansalaisten arvopohjaa ja sen pohjalta tehtyjä eettisiä analyysejä tullaan käyttämään luodessa eettistä viitekehystä reilulle data-taloudelle.

Yhteystiedot

Jani Koskinen FT, hankkeen vastuullinen johtajajasiko@utu.fi+358 40 149 75 66
Minna M. Rantanen Doctoral Candidate/Project researcherminna.m.rantanen@utu.fi