IHAN Etiikka -tutkimushanke (2018-2020)

IHAN Etiikka(päättynyt 2020) oli osa Sitran IHAN®-hanketta, jonka tarkoituksena on luoda valtioiden rajat ylittäviä reiluja pelisääntöjä datan hyödyntämiseen. IHAN etiikka-hankkeessa on muodostettiin kuvaus kansalaisten arvopohjasta suhteessa datatalouteen Sitran teettämän kansalaiskyselyn ja muun hankkeessa kerättävän aiheiston perusteella. Kansalaisten arvopohjaa ja sen pohjalta tehtyjä eettisiä analyysejä ollaan käytetty luodessa eettistä viitekehystä reilulle data-taloudelle.

Yhteystiedot

Jani Koskinen Ph.D, Adjunct Professorjasiko@utu.fi+358 40 149 75 66
Minna M. Rantanen Doctoral Candidate/Project researcherminna.m.rantanen@utu.fi
Sari Knaapi-Junnila Project Researchersari.knaapi-junnila@utu.fi