EODO-project

EODO-project (2021)

EODO (Eettinen OmaDataOperaattori) was a project that focused on the development of the concept for the ethical, human-centric consent management system for municipalities. The project was funded by the City of Turku.

The idea in the consent management system is that citizens can manage, and give permissions for the use of personal information in order to produce better services for themselves by municipalities, companies, and third sector.

The concept is developed by the ”Discourse ethical development method” which is the method that we are also piloting in this project.
If questions, please feel free to contact Jani Koskinen (Principal investigator)


EODO-projekti (2021)

Eettinen OmaData Operaattori (EODO) -tutkimuksessa kehitettiin eettistä suostumuksenhallintajärjestelmää kaupungin palvelujen käyttäjille. Tutkimus oli osa Turun Kaupunki omadataoperaattorina -hanketta.
Projektin tarkoituksena oli löytää eettisiä ratkaisuja siihen, kuinka kaupungin palveluiden käyttäjistä kertyvää dataa voitaisiin heidän luvallaan hyödyntää haluttujen palvelujen parantamiseksi. Tietoja olisi mahdollista hyödyntää paitsi julkisten, myös yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen parantamiseen.

Ratkaisuja etsittiin työpajoissa. Ensimmäisen työpajasarjan (3krt, á noin 1,5-2 tuntia) aiheena oli Föli-liikenteen palvelukehitys. Syksyllä 2021 vuorossa oli terveysdataan paneutuva työpajasarja. Koronatilanteen vuoksi työpajat toteutettiin etätapaamisina.

Kysymykset ja muut yhteydenotot: Sari Knaapi-Junnila (projektitutkija).

Tutkimuskatsaus ja -raportti on julkaistu Turun kaupungin Kaupunkitutkimusohjelman julkaisusarjoissa ja ovat ladattavissa kaupungin verkkosivulta:

https://www.turku.fi/turku-tieto/julkaisut-ja-raportit/tutkimuskatsauksia-ja-raportteja

Tutkimuskatsaus:
4/2022: Kolmiportainen luvitusmalli edistäisi kansalaisten OmaDatan eettistä käyttöä
Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila ja Toni Selkälä

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_4-2022.pdf

Tutkimusraportti:
1/2022: Kuntalaisten OmaDatan käytön suostumuksenhallinta palveluiden tuottamisessa
Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila, Toni Selkälä

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimusraportteja_1-2022.pdf

Aiheesta lisää Turun Sanomat 23.6.2021: https://www.ts.fi/puheenvuorot/5349415/Omadata+mahdollistaa+parempia+palveluja+turkulaisille

Contact info

Jani Koskinen jasiko@utu.fi+358 40 149 75 66Ph.D, Adjunct Professor
Sari Knaapi-Junnila sari.knaapi-junnila@utu.fiProject Researcher